Import og eksport Oversigt

- May 20, 2019-

Import og eksport oversigt

45

I de seneste år har den samlede import- og eksportmængde af Kinas tekstilmaskiner været forholdsvis stabil og er blevet en lille opadgående tendens. Ifølge toldstatistikker var den samlede import og eksport af Kinas tekstilmaskiner i 2018 7.387 mia. USD, en stigning på 6,78% i forhold til samme periode sidste år. Blandt dem var importen af tekstilmaskiner 3.721 mia. USD, en stigning på 6,36% i forhold til samme periode sidste år; eksporten var 3.666 mia. USD, en stigning på 7,20% i forhold til samme periode sidste år. Væksten i eksporten er større end væksten i importen.


Generelt fra 2009 til 2018 er antallet af tekstilmaskinerimport i Kina generelt faldet. Den er steget i 2017 og 2018, mens antallet af eksport er steget år for år, og væksten er relativt hurtig. I 2015 oversteg eksportværdien af Kinas tekstilmaskiner over importværdien, og handelsoverskuddet for første gang i industrien nåede 139.000.000 renminbi.


Dette skyldes hovedsagelig den løbende forbedring af det lokale tekstilmaskineri-teknologiniveau, tæt på de udenlandske high-end tekstilmaskiner, for at dække efterspørgslen på hjemmemarkedet, har den lokale forsyningskapacitet gradvist erstattet efterspørgslen efter udenlandske tekstilmaskiner. Efter det lille fald i eksportværdien af tekstilmaskinerprodukter i 2015 og 2016 nåede eksportværdien i 2017 og 2018 et rekordhøjt niveau. I øjeblikket er Kina blevet det land med den største skala, den højeste produktion og det største udvalg af produkter i den internationale tekstilindustri fremstillingsindustri. Efter år med ophobning er de indenlandske tekstilmaskiner, der er førende virksomheder, gradvist blevet bedre i stand end de førende virksomheder i verdensklasse.